Center for Trivsel

På Center for Trivsel® er vi dybt optagede af, hvordan vi bedst hjælper mennesker til et liv og arbejde med mening, glæde og trivsel.

Trivsel skaber arbejdsglæde

Vi tror på at mennesker, der trives, skaber arbejdsglæde og (livs-)kvalitet omkring sig. Og vi tror at det kan betale sig for organisationer at sørge for at medarbejderne har de bedste betingelser for at trives.

På Center for Trivsel® arbejder vi derfor med at forebygge og håndtere stress i organisationer, stresscoaching, personligt lederskab og mindfulness.

Effekt: sygefravær daler, effektivitet stiger

”Overordnet har Merete været medvirkende til at kurven for sygefravær er knækket – Samtidig konstaterer vi nu et dalende antal henvendelser til Falck Healthcare med henvisningsårsagen stress og udbrændthed.” Kommunaldirektør i Egedal Kommune, Lars Wilms.

”Merete Lindholmer har lært os at sortere i, hvad vi kan gøre noget ved, og hvornår vi må acceptere tingene, som de er. Det betyder, at vi ikke spilder unødig tid og bruger overflødige kræfter på ting, vi typisk vil stresse over.” Sabine B. Larsen, 
Head of Sales Coordinators Asia,
 Uhrenholt A/S

Redskaber og metoder til trivsel

Vi bruger bl.a redskaber fra stresscoaching, psykoterapi, mindfulness, kognitiv metode og neuroaffektiv udvikling. Læs mere om metoderne.

Merete Lindholmer stiftede Center for Trivsel i 2003. Hun er certificeret stresscoach, psykoterapeut MPF og kognitiv vejleder samt cand. mag i fransk og kommunikation.

Hun har siden 1994 arbejdet med mennesker og virksomheder i udvikling som stresscoach, underviser, supervisor, proceskonsulent og psykoterapeut.

Metode – når teori og praksis snakker sammen!

Liv med mening

Liv med mening

Vi er teoretisk velfunderede og har massiv praksis erfaring med mennesker, der kæmper med deres sårbarheder. Merete Lindholmer er psykoterapeut MPF (dvs. medlem af Dansk Psykoterapeutforening). Det er kundernes garanti for at Merete L. har tilstrækkelig med psykoterapeutisk uddannelse og erfaring til at give kvalificereret hjælp.

Omdrejningspunktet for arbejdet i Center for Trivsel er et liv med mening.

“Målet er ikke at gøre livet problemløst men at give det almindelige liv den dybde og værdi, der følger af sjælfuldhed.” Citat T. Moore.

Arbejdet i Center for Trivsel® tager udgangspunkt i den eksistentielle tænkning, kognitiv metode, organisk psykoterapi, forskning omkring stress, stresshåndtering og mindfulness, neuroaffektiv udvikling samt de nye tendenser indenfor en holistisk verdensanskuelse.

Læs mere om metoderne.

Referencer

Center for Trivsel har et væld af referencer. Se her et udvalg og klik for flere

  • Pindstrup Centret. Konflikthåndtering i hverdagen.
  • Egedal Kommune. Håndter stress i organisationen med Stresscoaching af medarbejdere og ledere. Ledersparring. Forebyggelse af stress.
  • Københavns Universitet. Panum Instituttet. Mindfulness for medicinstuderende.
  • Lederne. Fordrag om trivsel med mindfulness.
  • Aalborg Universitet. Kursus i personligt lederskab og mindfulness for ledere.
  • Uhrenholt A/S. Kursus i mindfulness for medarbejdere.
  • Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Fyraftensmøder og internater for frivillige og lønnede medarbejdere.

Vision

Vision

Center for Trivsel® er stiftet med udgangspunkt i visionen “vi skal trives med arbejde og familie”. Vi arbejder seriøst, kvalitetsbevidst og troværdigt med kerneydelsen “udvikling af trivsel”. Troværdigheden understreges af at medarbejderne selv har personlig trivsel sat øverst på dagsordenen.

I Center for Trivsel® viser vi, at det kan lade sig gøre at få visionen til at blive til virkelighed.

Mission

Center for Trivsel® sikrer værdiskabende udvikling af trivselen hos sine kunder.