Anbefalinger

Stresscoaching er strategier der virker

Udgivet den 31. oktober 2017 af admin

Merete, du har en dejlig rolig og forstående tilgang, som jeg kan spejle mig i og derved har jeg opnået mere balance under forløbet. Du er god til at opsummere de pointer og problemstillinger, der skal arbejdes med. Og dine strategier til hvordan stressen formindskes og håndteres har virket på mig. Kommunal medarbejder i stresscoachingforløb.

Individuel stresscoaching med effekt på teamet

Udgivet den 31. oktober 2017 af admin

Siden “Susanne” har gennemført stresscoachingforløb hos Merete Lindholmer, er der kommet mere ro på teamet, fordi der er kommet ro på Susanne. Susanne giver mange gode redskaber videre til sine kolleger i stedet for som før at sprede stress med sine negative udtalelser. Kommunal teamleder til medarbejder, der gennemførte coachingforløb.

Stresscoaching gav mig redskaber

Udgivet den 31. oktober 2017 af admin

Jeg fik redskaber til at håndtere mine mange opgaver. Nu arbejder jeg igen 37 timer og jeg er blevet meget bedre til at prioritere mine opgaver. Administrativ medarbejder i en kommune.

Stresscoaching medførte færre sygemeldinger i Egedal Kommune

Udgivet den 13. oktober 2017 af admin

Overordnet har Merete været medvirkende til at kurven for sygefravær er knækket… Gennem individiuelle coachings, ledersparringer og kursusforløb fik Merete sat system i arbejdet med forebyggelse og håndtering af stress blandt både ledere og medarbejdere. Meretes indsats i forhold til forebyggelse af stress har medført både færre sygemeldinger og et øget fokus på den enkelte medarbejders arbejde, således at der er skabt en bedre balance imellem krav og resurser, hvor det har været påkrævet.

… Merete har et tillidsvækkende væsen, en høj faglighed på stressområdet, og hun formår at lytte ind til behov og skabe løsninger og tilbud, der virker.

Jeg giver Merete mine bedste anbefalinger, idet jeg håber at mange andre vil få gavn af hendes store erfaring og viden om håndtering og forebyggelse af stress.

Lars Wilms, Kommunaldirektør i Egedal Kommune

Effektive medarbejdere på Uhrenholt

Udgivet den 5. april 2014 af admin

”Merete Lindholmer har lært os at sortere i, hvad vi kan gøre noget ved, og hvornår vi må acceptere tingene, som de er. Det betyder, at vi ikke spilder unødig tid og bruger overflødige kræfter på ting, vi typisk vil stresse over.”

– Sabine B. Larsen, 
Head of Sales Coordinators Asia,
 Uhrenholt A/S

Mindfulness er effektivt til at skabe ro og nærvær

Udgivet den 5. april 2014 af admin

”Center for trivsel har præsenteret mig for meget effektive redskaber til at opnå ro og nærvær. Det gør mig i stand til at tænke klart og tænke nyt. Min store skepsis i forhold til effekten af mindfulness er gjort til skamme.”

– Steen Knørr, Formand for Lederne Himmerland

Ny Livsstil med mindfulness

Udgivet den 15. maj 2013 af Merete Lindholmer

Mindfulness er for mig en ny livsstil. Jeg forbavses, undres og glædes over de mange nye måder at leve på, jeg bliver præsenteret for i min udforskning af mindfulness. Konkret har mindfulness betydet, at jeg har fået bekæmpet tegn på stress ved at følge de veje, mindfulness viser, for at finde nye måder at anskue verden og dens udfordringer på. En buffet af nye, virksomme muligheder i livet.

Tina da Silva, Aalborg

Livsglæden tilbage

Udgivet den 4. maj 2013 af Merete Lindholmer

Mindfulness har givet mig glæden tilbage i livet! Efter en hård periode med stress, angst og depression, har kurset med mindfulness været den afgørende faktor for, at jeg nu har det rigtig godt. Jeg ved, at jeg kan få ro i maven og et større overskud ved at bruge meditation og mindfulness i min hverdag.

Jeg kunne blive ved med nævne alle de positive ting, jeg har fået ud af dit kursus. Din personlighed, og det at du er utrolig dygtig til at forklare tingene på en let forståelig måde, samt knivskarp til at komme frem til “sagens kerne” gør hver time hos dig meget givende og spændende. Charlotte Kjær, Aalborg.

Mindfulness på Nr. Uttrup Kaserne

Udgivet den 4. maj 2013 af Merete Lindholmer

”Jeg syntes generelt rigtig godt om din lektion i mindfulness. Jeg syntes særlig godt om den teori om mindfulness du gennemførte, det var håndgribeligt, enkelt og letforståeligt.”

Karoline Sara Tjell
Premierløjtnant, Nr. Uttrup Kaserne

Regionsdirektør: “Succes med mindfulness”

Udgivet den 4. maj 2013 af Merete Lindholmer

” Nærvær, mindfulness, stresshåndtering – kært barn har mange navne. Det er et faktum, at de mindfulness-kurser, regionen har udbudt (ved Center for Trivsel), har været en meget stor succes både med hensyn til deltagerantal og med hensyn til deltagernes udbytte af kurserne.” Per Christiansen, regionsdirektør i Region Nordjylland.

Leder Nyt RN marts 2013