Stresscoaching er strategier der virker

Merete, du har en dejlig rolig og forstående tilgang, som jeg kan spejle mig i og derved har jeg opnået mere balance under forløbet. Du er god til at opsummere de pointer og problemstillinger, der skal arbejdes med. Og dine strategier til hvordan stressen formindskes og håndteres har virket på mig. Kommunal medarbejder i stresscoachingforløb.

Individuel stresscoaching med effekt på teamet

Siden “Susanne” har gennemført stresscoachingforløb hos Merete Lindholmer, er der kommet mere ro på teamet, fordi der er kommet ro på Susanne. Susanne giver mange gode redskaber videre til sine kolleger i stedet for som før at sprede stress med sine negative udtalelser. Kommunal teamleder til medarbejder, der gennemførte coachingforløb.

Stresscoaching medførte færre sygemeldinger i Egedal Kommune

Overordnet har Merete været medvirkende til at kurven for sygefravær er knækket… Gennem individiuelle coachings, ledersparringer og kursusforløb fik Merete sat system i arbejdet med forebyggelse og håndtering af stress blandt både ledere og medarbejdere. Meretes indsats i forhold til forebyggelse af stress har medført både færre sygemeldinger og et øget fokus på den enkelte medarbejders arbejde, således at der er skabt en bedre balance imellem krav og resurser, hvor det har været påkrævet.

… Merete har et tillidsvækkende væsen, en høj faglighed på stressområdet, og hun formår at lytte ind til behov og skabe løsninger og tilbud, der virker.

Jeg giver Merete mine bedste anbefalinger, idet jeg håber at mange andre vil få gavn af hendes store erfaring og viden om håndtering og forebyggelse af stress.

Lars Wilms, Kommunaldirektør i Egedal Kommune