Effektive medarbejdere på Uhrenholt

”Merete Lindholmer har lært os at sortere i, hvad vi kan gøre noget ved, og hvornår vi må acceptere tingene, som de er. Det betyder, at vi ikke spilder unødig tid og bruger overflødige kræfter på ting, vi typisk vil stresse over.”

– Sabine B. Larsen, 
Head of Sales Coordinators Asia,
 Uhrenholt A/S

Ny Livsstil med mindfulness

Citat

Mindfulness er for mig en ny livsstil. Jeg forbavses, undres og glædes over de mange nye måder at leve på, jeg bliver præsenteret for i min udforskning af mindfulness. Konkret har mindfulness betydet, at jeg har fået bekæmpet tegn på stress ved at følge de veje, mindfulness viser, for at finde nye måder at anskue verden og dens udfordringer på. En buffet af nye, virksomme muligheder i livet.

Tina da Silva, Aalborg

Livsglæden tilbage

Citat

Mindfulness har givet mig glæden tilbage i livet! Efter en hård periode med stress, angst og depression, har kurset med mindfulness været den afgørende faktor for, at jeg nu har det rigtig godt. Jeg ved, at jeg kan få ro i maven og et større overskud ved at bruge meditation og mindfulness i min hverdag.

Jeg kunne blive ved med nævne alle de positive ting, jeg har fået ud af dit kursus. Din personlighed, og det at du er utrolig dygtig til at forklare tingene på en let forståelig måde, samt knivskarp til at komme frem til “sagens kerne” gør hver time hos dig meget givende og spændende. Charlotte Kjær, Aalborg.

Furesø kommune

Citat

”Merete er en meget inspirerende, levende og lyttende kursusleder. Meget engageret, meget vidende og velforberedt.” Kirsten Høier, Hjemmevejleder, Det Udgående Team, Furesø Kommune

Medarbejder fik gennemslagskraft

Citat

”Efter kurset i mindfulness oplever jeg, at det jeg siger, kommer indefra og at min leder og mine kolleger derfor hører hvad jeg siger. Så nu kommer nogle af de ændringer og muligheder i mit arbejdsliv og organisation, som jeg længe har ønsket mig”. Anne Marie S. Brock, Handicapområdet, Region Nordjylland