Den langtidsholdbare frivillige

.

Nærvær nu

Nærvær nu

Workshop om trivsel og balance i det frivillige arbejde

Trivsel og balance kommer indefra og kan kun opnås, hvis individet tager aktivt ansvar for sit liv og tør besvare de svære spørgsmål som f.eks. ”hvad er vigtigt?” eller ”hvordan skal min sparsomme tid her på jorden anvendes?” På denne workshop zoomer vi ind på relevante redskaber til støtte for balancen og trivselen i livet, så vi magter at gøre os langtidsholdbare i det frivillige sociale arbejde.

Merete Lindholmer tager udgangspunkt i cases fra det frivillige arbejde og lægger i den forbindelse op til en diskussion af spørgsmålene: Hvad er værdierne for de frivillige – eller på hvilken måde giver det mening i livet for den frivillige at stille op? Hvordan gør man sig langtidsholdbar som frivillig? Hvad er egenskaberne og adfærden hos langtidsholdbare mennesker? Og hvordan kan vi tage nogle ”fif” til os?

Vi arbejder med deltagernes cases, der fortæller om, hvordan det frivillige arbejde giver mening og værdi for den frivillige: eksempler på oplevelser, der holder gejsten, tænder gnisten, giver glæde og lyst til at fortsætte, opfylder et højere formål.

Vi kommer kort ind på emnet mindfulness dels med en introduktion og dels med en guidet mindfulness øvelse, som deltagerne kan bruge derhjemme til træning af bevidst nærvær. Med mindfulness kan mennesker opleve at komme tættere på deres ”inderste” og derved blive klogere på, hvad der virkelig har betydning i livet. Desuden giver et “nærvær nu” anledning til at nyde det arbejde, man udfører.

Workshoppen vil endvidere runde temaer, der omhandler

  • Tid – eller hvorfor det er godt at leve i nuet
  • Energi – og hvordan man får mere af den
  • Sjælen – og hvorfor det er en god idé at tage vare på den

Formen på workshoppen vil være en afveksling imellem oplæg fra Merete og øvelser, der løses individuelt eller i mindre grupper.

Workshoppen varer fra 3 timer til 1 hel dag

Sådan gør I

Workshoppen afholdes af grupper af frivillige, Sund By Butikker, Frivilligcentre, frivillige organisationer etc., som også sørger for at samle deltagere til kurset samt for betalingen af kursusholder. Ring til mig på 28 80 25 88 og få en snak om hvordan I får mest ud af en workshop.

Pris 

Frivillige organisationer får altid rabat og følger de priser, som Center for Frivilligt Socialt Arbejde anvender. Ring og få et tilbud.

Referencer

Workshoppen er allerede afholdt som fyraftensmøde i Center for Frivilligt Socialt Arbejde og som heldags-kursus i frivilligcentre.