Fyraftensmindfulness

Stresshåndtering, selvindsigt og kvalitet i liv og arbejde

Slut arbejdsdagen med nærvær med 30 minutters mindfulness på jeres virksomhed. Se introduktions-video

Book “fyraftens-mindfulness” til virksomheden.

Mindfulness er en støtte til at få hoved og hjerte med, når man lever sit liv og udfører sit arbejde. Effekten af mindfulness er forøget ro og dermed bedre evne til at bevare overblikket i pressede situationer. Det afføder bl.a. øget nærvær omkring kunder og kolleger, engagerede beslutninger, bedre samarbejde, større effektivitet og bedre arbejdsklima. Forskning viser, at medarbejdere, der bruger mindfulness regelmæssigt er bedre til at håndtere stress.

På Fyraftens-mindfulness bliver deltagerne hovedsageligt guided i praktiske mindfulness øvelser. Det er enkle redskaber. Der er kun lidt teori. Og der bliver ikke lagt op til at deltagerne deler deres oplevelser med hele gruppen.

Nærvær nu

Nærvær

Fyraftens-mindfulness på jeres virksomhed

Virksomheden kan vælge at arrangere fyraftens-mindfulness for sine medarbejdere og ledelse. Måske har I allerede fået en introduktion til mindfulness ved et foredrag. Måske har I oplevet at mindfulness smitter positivt af på arbejdet. Så hvorfor ikke sætte det i system? Ring og forhør hvordan det praktisk kan lade sig gøre.

Pris og  varighed for fyraftens-mindfulness på virksomheden

Fyraftens-mindfulness koster 1.400 kr. pr. uge. Prisen skal tillægges moms og kørsel. Fyraftens-mindfulness varer 30-45 minutter pr. seance. Arbejdspladsen vælger et fast tidspunkt hver uge og stiller et egnet lokale til rådighed. Ring og hør nærmere på tlf 28 80 25 88