Håndter stress i organisationen

Stress går ud over produktiviteten og arbejdstilfredsheden og sygemeldinger har både store økonomiske og menneskelige omkostninger.

Skræddersyede løsninger til det psykiske arbejdsmiljø

I Center for Trivsel har vi stor erfaring med at skræddersy løsninger på alle niveauer af virksomheden, der gør jer i stand til at arbejde med jeres psykiske arbejdsmiljø og forebygge, spotte og håndtere stress.

”Meretes indsats i forhold til forebyggelse af stress har medført både færre sygemeldinger samt øget fokus på tilrettelæggelse af den enkelte medarbejders arbejde, således at der er skabt en bedre balance imellem krav og resurser, hvor det har været påkrævet.” Kommunaldirektør i Egedal Kommune, Lars Wilms

Virksomheder og offentlige organisationer oplever stigende krav om udvikling, effektivitet og produktivitet. Ambitionen om at udvikle virksomheden kan skabe ubalance mellem virksomhedens kompetencer og ressourcer og virksomhedens mål – og det kan udløse stress og sygemeldinger hos ledere og medarbejdere.
Samtidig har vi konstant online adgang til arbejdet og det er kun når vi aktivt vælger at koble os fra, at vi kan holde helt fri.

Lav en klar stresspolitik

En klar stresspolitik vil guide virksomhedens arbejde i det daglige med at håndtere og spotte stress i tide. Stresspolitiken skal som minimum indeholde handleplaner, der kan guide den daglige håndtering og forebyggelse af stress og på sigt skabe en selvbærende kultur i virksomheden, hvor både ledelse og medarbejdere tager ansvar for at spotte, håndtere og forebygge stress.

Vi kan lave et 360 graders eftersyn af jeres virksomheds behov og facilitere processen med at skabe en politik, der fungerer i praksis.

Lederne skal spotte stress

En stresssygemelding er aldrig den sygemeldtes ansvar alene, men en kombination af mange faktorer, blandt andet medarbejderens og lederens evner til at samarbejde om at håndtere balancen mellem arbejdspres og ressourcer på en hensigtsmæssig måde.

At spotte og håndtere stress er i sidste ende lederens ansvar, da det er lederen, der leder og fordeler arbejdet. Men ledere kan også opleve stress på egen krop.

Vi kan give lederne redskaber til at spotte og håndtere stress inden stressen opstår hos lederne selv eller hos medarbejderne:

Forebyg stress hos den enkelte medarbejder

Stress kommer ofte snigende. Stresshormoner bygger langsomt op i kroppen, og når vi er stressede over en længere periode kan vi nemt miste dømmekraften og arbejde blindt videre indtil vi bliver sygemeldt.  Det er derfor vigtigt, at medarbejderne kender stresssymptomerne, lærer at prioritere og får redskaber til at håndtere ekstrem travlhed, så det ikke udvikler sig til stress.

Vi kan hjælpe både medarbejdere, ledere og topledere med at forebygge og håndtere stress.

  • Stresscoaching – individuelle samtaler
  • Hotline – abonner og få vejledning til de ansatte pr. telefon
  • Strakshjælp til stress-sygemeldte – kom hurtigt i gang med håndtering og få medarbejderen hurtigere tilbage

“Merete evner at identificere årsager til stress samt formidle komplekst fagstof og giver dig medansvar for processen fra første konsultation, så arbejdet med de redskaber hun giver, skaber et incitament til at forsætte og fastholde arbejdsprocessen, så du undgår tilbagefald. ” Marion Vestergaard, medarbejder.

Forebyg stress i teamet og afdelingen

Samarbejdet og kulturen i teamet kan fremme trivsel – eller fremme udviklingen af stress hos den enkelte. Giv teamet mulighed for at tale sammen om, hvordan de bedst støtter hinanden i at bevare arbejdsglæden og gode arbejdsvaner og derved forebygge stress.

Vi kan hjælpe teamet og afdelingen med at forebygge og håndtere stress.

Hvad er stress?

Stress kan defineres som et særligt forhold mellem personen og omgivelserne, som opfattes som en belastning af personen eller som overstiger hans eller hendes
ressourcer og truer hans eller hendes velbefindende.

En medarbejder kan opleve en situation som stressende, hvis han vurderer at han ikke har de nødvendige resurser til at opfylde kravene i situationen.

Stress er en tilstand, som ledsages af fysiske, psykiske
eller sociale reaktioner eller funktionssvigt, og som er resultatet af den enkeltes
følelse af utilstrækkelighed i forhold til de krav eller forventninger, der er stillet til
ham/hende på arbejdspladsen”.

Symptomer og indikatorer på stress

Stress er de forandringer der opstår i organismen som følge af en ydre eller en indre
påvirkning. Stress er ikke i sig selv en sygdom, men en reaktion, der kan føre til
sygdom.
Som leder og kollega er der en række symptomer man skal være opmærksom på hos
sine nærmeste kollegaer. Det mest centrale er at registrere ændringer hos sine
kolleger eller medarbejdere: en kollega, der ikke længere holder pauser med de andre;
en kollega, der mister sin humoristiske sans; en kollega, der bliver negativ og
opgivende; en kollega, der lukker sig inde i sig selv; en kollega, der får en kort lunte.

Symptomer på stress
Fysiske symptomer
• Indre uro
• Hovedpine
• Hjertebanken
• Mavesmerter
• Nedsat potens
• Vægttab
• Hyppige infektioner
• Forværring af kronisk sygdom

Psykiske symptomer
• Ulyst
• Træthed
• Irritabilitet
• Hukommelsesbesvær
• Koncentrationsbesvær
• Angst
• Nedsat humoristisk sans
• Depression

Adfærdsmæssige symptomer
• Søvnløshed
• Uengagerethed
• Hyperventilation
• Aggressivitet
• Nedsat præstationsevne
• Ubeslutsomhed
• Øget brug af stimulanser
• Øget sygefravær

Lyt til signalerne

Nogle af symptomerne betyder mere end andre. Indre uro, irritabilitet og
ubeslutsomhed kender vi alle til, når vi føler os presset i hverdagen. Sådanne
symptomer svinder hurtigt, når vi føler, at det kører for os igen. Vi skal stoppe op og
se at få ændret på de ting, der stresser os lige nu. Vi kan vælge at opsøge en Stresscoach og få vejledning om hvordan, vi kan håndtere situationen, når vi føler os presset eller stresset.
Får man imidlertid mere vedvarende sværere symptomer, er det et signal om, at der virkelig må gøres noget. Længerevarende stressbetinget hovedpine eller vægttab vil jo også nedsætte vores evne til at komme oven på igen, ligesom hukommelsesbesvær, angst og depression vil nedsætte vores evne til at fungere i det daglige og derved stresse os yderligere.

Årsagen kan være en anden

Bortset fra søvnløshed er der imidlertid ingen af de omtalte stresssymptomer, der ikke kunne have en anden årsag. Derfor er det vigtigt, at man ved symptomer, der varer mere end en uges tid bliver undersøgt hos lægen.

Stress – et fælles ansvar

Både den enkelte medarbejder, kolleger, ledere og tillidsvalgte har et fælles ansvar for at medvirke til at identificere, forebygge og håndtere egen og andres arbejdsbetingede stress. Det er således fra øverste ledelse til den enkelte medarbejder, et fælles ansvar at tage stilling til stress.