Kognitiv metode

Slip fri af tanker der hæmmer – med kognitiv metode

Der er i dag  rigtig mange danskere, der lider under angst, stress og depression i større eller mindre grad og under forskellige former. Mange af disse mennesker befinder sig i en gråzone, hvor der ikke umiddelbart findes hjælp: de har det for dårligt til at klare sig rigtig godt på arbejdsmarkedet/uddannelsessystemet, og de har det ikke dårligt nok til at kunne tages i betragtning til behandling i det psykiatriske system. Nogle af dem møder vi i det frivillige sociale arbejde.

Kursus for frivillige og lønnede medarbejdere, der møder mennesker med angst, stress og depression

På kurset arbejder vi med, hvordan man kan gribe arbejdet ud af angst, stress og depression an ved hjælp af kognitiv metode. Metoden har vist sig meget effektiv i behandling af de nævnte tilstande (samt mange andre!)

Sådan foregår det

Kurset er en grundig introduktion til kognitiv metode, dens redskaber, modeller og tænkningen bag. For at lære redskaberne at kende, vil vi arbejde i grupper med cases. Deltagerne trænes i at give almen-menneskelig støtte til brugere, der kæmper med sårbarheder som angst, stress og depression.

Kurset varer fra 1 til 3 dage afhængig af jeres midler og graden af fordybelse.

Sådan gør I

Kurserne afholdes af grupper af frivillige, Sund By Butikker, Frivilligcentre, frivillige organisationer etc., som også sørger for at samle deltagere til kurset samt for betalingen af kursusholder. Ring til mig på 28 80 25 88 og få en snak om hvordan I får mest ud af et kursus.

Priser 

Fra 1.200 kr. pr. time til 11.000 kr.+ moms for en hel dag. Ring til mig på 28 80 25 88 og få et bud.

Reference

Kurset er tidligere afholdt for frivillige og lønnede medarbejder på Den sociale Skadestue i Aalborg samt for lærere under DOF. Dele af kurset har desuden været anvendt på fyraftensmøder hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

YouTube video introduktion

Se en film på YouTube, hvor kursusleder Merete Lindholmer introducerer den kognitive grundmodel