KOMMUNE

Kommuners samarbejde med Center for Trivsel

Lys på blinde pletter

Lys på blinde pletter

Merete Lindholmer kender borgerne fra sit arbejde som projektleder, kognitiv vejleder samt underviser i dag- og aftenskole. Hun kender de kommunale arbejdsgange og aktører fra sin tid i arbejdsmarkedsafdelingen i Aalborg Kommune. Hun ved – erfaringsbaseret og rent teoretisk, hvad der kan komme på spil i den professionelle medarbejder, når vi arbejder med borgere med psykiske og sociale sårbarheder. Det bruger vi bl.a. til at afdække parallelprocesser og overføring/modoverføring.

Det er interessant at have en teoretisk forståelse for, hvorfor verden og andre mennesker hænger sammen, som de gør. Men der, hvor du virkelig kan gøre en forskel i din faglige og personlige udvikling, er i din forståelse af dig selv. Jo dybere du forstår de processer, som andre mennesker giver anledning til inden i dig, jo bedre kan du justere din adfærd, så den passer med det, du gerne vil opnå!

Med sin uddannelse som cand. mag, kognitiv vejleder og psykoterapeut kobler Merete Lindholmer det teoretiske med det procesorienterede og det erfaringsbaserede. Som medarbejder eller leder i en kommunal forvaltning kommer denne tilgang dig til gavn, når vi på kurser og i supervision inddrager viden fra psykologien til at forstå, hvad der sker i processen mellem borger og professionel – eller mellem kolleger – og vi breder denne forståelse ud til at omfatte din personlige proces, så du får lys på blinde pletter. Med den kognive metode kan vi dernæst afdække hvilke tankesæt og adfærdsmønstre du kan have gavn af at justere, så du bedre når dine mål.