Temadage

Hvad er en temadag?

En temadag planlægges, når en arbejdsplads eller et team oplever behov for at sætte ekstra fokus på et emne.

Temadagene er tænkt som indledning til et supervisionsforløb, hvor metoderne omsættes til praksis. Sådan giver temadagen anledning til bevidst metodisk arbejde, der passer til den målsætning og den målgruppe, som medarbejderne arbejder med til daglig.

Her er beskrevet råskitser til indholdet for temadage om supervision, kommunikation og kognitiv metode. Hvor meget de enkelte punkter på dagen skal fylde, aftaler vi individuelt.