Temadag Kognitiv Metode

Kognitiv metode i vejledningen

Struktur

Struktur med kognitiv metode

Kognitiv metode er specielt velegnet som retningsgivende for medarbejdere i vejledningsteams, bostøtte-ordninger, væresteder, daghøjskoler og andre medarbejdere, der er i kontakt med borgere og brugere, der kæmper med psykiske og sociale vanskeligheder.

Kognitiv metode har nemlig vist sig at give forøget kvalitet i arbejdet med målgrupper med angst, stress, depression, spiseforstyrrelser, misbrug og vanskelige sociale vilkår. Metoden giver en række redskaber, som medarbejderen kan strukturere samværet efter. Nogle af redskaberne kan medarbejderen give videre til brugeren, så det bliver enklere for ham/hende at ændre evt. uønsket adfærd.

Indsigtsgivende og ændringsfokuseret metode

Den kognitive metode er udviklet af læger og psykologer siden 1960’erne, og den indeholder redskaber og metoder til at sætte personlige mål, ændre på tankegange og dermed ændre på adfærd på en struktureret og konstruktiv måde. Metoden er indsigtsgivende og ændringsfokuseret og afføder en større grad af fleksibilitet og realisme i tænkningen.

Centrale antagelser i den kognitive metode er:

  • Det er ikke hændelser i sig selv, der kan forklare et menneskes følelsesmæssige og adfærdsmæssige reaktioner. Den mening, mennesket tillægger hændelsen, spiller en afgørende rolle.

  • Der er et påvirkningsforhold mellem tanker, følelser, fysiske fornemmelser og adfærd.

  • Tanker er hypoteser og ikke nødvendigvis en sand afspejling af virkeligheden.

Det betyder, at når vi bliver opmærksomme på en adfærd, der ikke giver os det ønskede resultat, kan vi lære at analysere vore tanker, ændre dem og dermed opnå at adfærden ændres.

Program for 3 tema dage

Nedenfor er beskrevet en råskitse til 3 temadage om kognitiv metode i vejledningen, undervisningen, rådgivningen etc. Temadagene kan også plukkes enkeltvist efter behov.

Dag 1: Introduktion til den kognitive metode, grundmodel, tankeprotokol, kædeanalyse og praktisk arbejde med modellerne med cases deltagerne har med hjemmefra. Tema: Hvordan kan vi forstå og arbejde med angst og angsthåndtering?

Dag 2: Introduktion til mindfulness i praksis. Mindfulness indgår som en del af den moderne kognitive træning og behandling, som vejledere, læger og psykologer med kognitiv efteruddannelse anvender. Mindfulness kan være en vej til forøget trivsel og livskvalitet, fordi metoden bl.a. lærer os at tilbringe mere af vores opmærksomhed i nu’et, hvorved vi opnår mere balance. Det er vist at mindfulness er en vej til håndtering af angst og depression. Se her: http://videnskab.dk/krop-sundhed/mindfulness-hjaelper-mod-angst-og-depression

Tema: Hvordan kan vi forstå og arbejde med stress og stresshåndtering? Hvordan man tillader brugeren at finde sine egne svar: at arbejde med de negative automatiske tanker.

Dag 3: Tema: Hvordan kan vi forstå og arbejde med depression og tilbagefaldsforebyggelse? Videre arbejde med de kognitive modeller. Ugeskema, aktivitetsskema. Samtaler om personlige eksempler med brug af den kognitive metode.

Hvad er en temadag?

En temadag planlægges, når en arbejdsplads eller et team oplever behov for at sætte ekstra fokus på et emne. Hvor meget de enkelte punkter på dagen skal fylde, aftaler vi individuelt.

Pris: 

En temadag koster 9.000 kr. Prisen skal tillægges moms samt statens takster for kørsel.