Temadag Kommunikation

Træning i kommunikation og samarbejde som vej til trivsel og arbejdsglæde

Samarbejde

Samarbejde

Det er afgørende for oplevelsen af trivsel og ”succes”, at man formår at kommunikere sine synspunkter klart og tage imod andres synspunkter. Et godt samarbejde starter altid hos én selv, og derfor er det oplagt at lære sig redskaber, der støtter op om det.

Center for Trivsels grundlag for at arbejde med kommunikation og samarbejde er, at der kun opstår kontakt imellem mennesker i det omfang, de hver især er i kontakt med sig selv. Kontakt er den første forudsætning for klar kommunikation og dermed for at samarbejde kan ske.

På temadagen vil deltagerne blive introduceret for følgende emner indenfor kommunikation og samarbejde:

  1. Dialog: hvornår har vi en dialog? Hvad skal der til for at den lykkes? Vi kommer ind på muligheden for på den ene side at se den positive hensigt i den andens kommunikation og på den anden side risikoen for negativ fortolkning (overføring) af den andens kommunikation/handling.
  2. Hvad udgør et godt samarbejde? Hvordan gør vi for at nærme os? Hvad er vanskeligt ved samarbejde? Oplæg om overføring og modoverføring. Individuelt arbejde med prægninger og mønstre, der påvirker det aktuelle samarbejde.
  3. Hvor er grænsen? Hvad er nødvendigt og hvad er svært ved grænsesætning? Oplæg og øvelse.
  4. Nærvær og kontakt: Åndedrætsmeditation og mindfulness til styrkelse af deltagernes nærvær. Bevægelses-øvelse til tydeliggørelse af, hvordan det er at have kontakt med en anden.
  5. 10 regler for klar kommunikation gennemgås og diskuteres: det svære, det lette og det nødvendige!

Hvad er en temadag?

En temadag planlægges, når en arbejdsplads eller et team oplever behov for at sætte ekstra fokus på et emne. Hvor meget de enkelte punkter på dagen skal fylde, aftaler vi individuelt.