Temadag Supervision

Temadag om supervision i reflekterende team

Eftertanke

Eftertanke

Supervision fører til forøget bevidsthed og ny adfærd, når vi sætter fokus på deltagernes adfærds mønstre på jobbet, samarbejdsrelationer og forholdet til klienter og brugere. Temadagen afklarer formålet med supervisionen og teorien bag:

  • Supervision som idé. Formål og afklaring af emner. Joharis vindue. Parallelprocesser.

  • Det reflekterende team: hvad er opgaven? Undervisning i model til personlig feedback.

  • Hvad er de væsentligste opgaver for teamet? Hvad er rammerne for arbejdet? Hvornår har vi ydet det, vi skal? Hvad skal der primært arbejdes med i supervisionen? Starten på det fælles fodslag.

  • Andre emner, der synes relevante kan aftales.

Hvad er en temadag?

En temadag planlægges, når en arbejdsplads eller et team oplever behov for at sætte ekstra fokus på et emne. Hvor meget de enkelte punkter på dagen skal fylde, aftaler vi individuelt.

Pris