Konflikthåndtering med empati

Lys på blinde pletter

Lys på blinde pletter

Frivillige medarbejdere i det frivillige sociale arbejde oplever nogle gange, at der opstår konflikt imellem brugerne som følge af modstridende behov. Lige sådan kan frivillige i bestyrelser og foreninger generelt opleve at der kan opstå konflikt mellem medlemmerne eller foreningerne indbyrdes.

Når der er konflikt, er sindene ofte i kog i en sådan grad, at parterne ikke evner at se tingene klart eller objektivt. Den, der skal hjælpe parterne med at håndtere konflikten, har brug for redskaber til selv at kunne se klart og redskaber til at udstikke rammerne for kommunikationen mellem parterne. Dette kursus er en introduktion til teorien, nogle få modeller og lidt øvelse i at bruge dem. Vi arbejder med følgende:

 • Konflikthåndtering generelt
 • Aktiv lytning
 • Optrappende og afspændende sprog
 • Kognitiv metode som en vej til at se tingene i et lidt anderledes perspektiv: er tankerne om situationen realistiske – eller kan du tænke noget andet, som bedre støtter dig? Vi arbejder med kognitiv diamant samt tankeprotokol. Først en lille teoretisk gennemgang, og dernæst brugt i en case.
 • Empati. Den frivillige som brugernes guide til at føle empati med dem, der har modstridende behov i forhold til dem selv!
  • Vi skal se et 10 minutters klip fra filmen ”Free the mind” hvor en pædagogs empatiske ”supervision” fører til at to drenge opnår at løse en konflikt.  10 min.
  • Mindfulness som en vej til at mærke empatien i os selv og sammen med en anden. Arbejde alene og to og to. 20 min
  • Arbejde i små grupper med en case, der inviterer til empati. 20 min
  • Arbejde med et andet hjørne af samme case, hvor den frivillige hjælper to hold af brugere til at løse en konflikt med brug af empatisk supervision. Her føjer vi et ”reflekterende team” til. Regler for arbejdet udleveres og gennemgås.  I denne sidste opgave vil deltagerne få forskellige opgaver og ikke alle vil få lejlighed til at træne selve det at løse konflikten. De vil derimod få lejlighed til at træne observation og feedback i det reflekterende team, hvilket der også er meget læring i. 20 min

Praktisk

Kurset kan afholdes på 3 timer og helt op til 2 dage. Cases brugt på kurset afstemmes deltagerne, så de svarer til de frivilliges hverdag.

Sådan gør I

Kurserne afholdes af grupper af frivillige, Sund By Butikker, Frivilligcentre, frivillige organisationer etc., som også sørger for at samle deltagere til kurset samt for betalingen af kursusholder. Ring til mig på 28 80 25 88 og få en snak om hvordan I får mest ud af et kursus.

Priser 

Fra 1.400 kr. pr. time til 11.000 kr.+ moms for en hel dag. Ring til mig på 28 80 25 88 og få et bud.

Reference

Kurset er allerede afholdt som fyraftensmøde i Center for Frivilligt Socialt Arbejde og som heldags-kursus i en Sund By butik. Deltagerne gav bl.a. den feedback at de var blevet klogere på redskaber til konflikthåndtering og at det vil gøre arbejdet i foreninger og bestyrelser nemmere.