Kurser for Frivillige

Medmenneskelighed

Som frivillig i det frivillige sociale arbejde giver man en masse af sig selv til mennesker, der har hårdt brug for støtte og kontakt. Som frivillig øser man intuitivt af sin medmenneskelighed og faglighed, men mange frivillige oplever et behov for kollegial sparring, netværk og efteruddannelse.

Kurserne her er alle afholdt i regi af enten Center for Frivilligt Socialt Arbejde eller lokale frivillighuse og Sund By butikker. Kurserne kan naturligvis tilrettes så de passer til jeres frivillig-opgave.

Kurserne afholdes af grupper af frivillige, Sund By Butikker, Frivilligcentre, frivillige organisationer etc., som også sørger for at samle deltagere til kurset samt for betalingen af kursusholder.

Priser 

Sparring og supervision af grupper koster 1.200 kr. pr. time + moms

Fyraftensmøde 2½-3½ timer koster 6.500 kr. + moms

Hel dag med undervisning i et emne koster11.000 kr. + moms