Kurser for frivillige

Som frivillig i det frivillige sociale arbejde giver man en masse af sig selv til mennesker,

Frivillige

Medmenneskelighed driver de frivillige

der har hårdt brug for støtte og kontakt. Som frivillig øser man intuitivt af sin medmenneskelighed og faglighed, men mange frivillige oplever et behov for kollegial sparring, netværk og efteruddannelse.

Kurserne her er alle afholdt i regi af enten Center for Frivilligt Socialt Arbejde eller lokale frivillighuse og Sund By butikker. Kurserne kan naturligvis tilrettes så de passer til jeres frivillig-opgave.

Kurserne afholdes af grupper af frivillige, Sund By Butikker, Frivilligcentre, frivillige organisationer etc., som også sørger for at samle deltagere til kurset samt for betalingen af kursusholder.

Priser 

Frivillige organisationer får altid rabat og følger de priser, som Center for Frivilligt Socialt Arbejde anvender. Ring og få et tilbud.