Forebyg, spot og håndter stress

Stress har store menneskelige og økonomiske omkostninger for organisationen og for medarbejderne. Stress er altid et fælles ansvar, og stressforebyggelse skal derfor være på den fælles dagsorden.

Vi kan give organisationens ledere et kursus i at forebygge, spotte og håndtere stress.

Formål med kurset

Det overordnede formål er at deltagerne opnår viden om, hvordan man kan arbejde med forebyggelse af stress. Deltagerne bliver skarpe på hvilke redskaber, de skal bruge og hvilke symptomer, der skal være opmærksomme på i hver fase fra trivsel til  mistrivsel. Formålet er endvidere at deltagerne kommer hjem med starten på en handlingsplan til stressforebyggelse, så de kan gå igang med implementering af den nye videnmed det samme.

Indhold

Kurset er bygget op omkring faserne i stresstrappen og hvordan lederen håndterer hver enkelt fase:

Når krav og resurser balancerer, skal lederen især være opmærksom på stressforebyggelse i teamet.

Når en eller flere medarbejdere oplever et begyndende eller vedvarende pres, skal lederen være mere handlingsanvisende. Og når en medarbejder kommer tilbage efter en stress-sygemelding, har lederen bl.a. opgaven med at sørge for en indslusning i et passende tempo.

Kurset veksler imellem oplæg, gruppediskusioner og øvelser.

Udbytte

Deltagerne får viden og redskaber til at forebygge stress blandt medarbejdere, så de kan blive i trivsel, hvor arbejdsglæden og produktiviteten er størst. Deltagerne får også viden og redskaber til at bringe en medarbejder tilbage i trivsel efter en periode med kortere eller længerevarende pres eller stress.

Tid og deltagere

Kurset kan tilrettelægges, så det varer fra en halv dag til flere dage afhængigt af hvor dybt, I ønsker at arbejde.

Book kurset til jeres ledere. Der er plads til op til 24 deltagere på kurset.

Materiale

Læs her om stresstrappen