Mentor rollen

samtale i nærvær nuHvordan du som frivillig mentor giver støtte til brugere og passer på dig selv

Som frivillig i det frivillige sociale arbejde giver man en masse af sig selv til mennesker, der har hårdt brug for støtte og kontakt. Som frivillig øser du intuitivt af din medmenneskelighed og faglighed, men måske føler du, at du trænger til kollegial sparring, netværk og efteruddannelse.

Kurset om mentorrollen er en mulighed for faglig sparring og efteruddannelse i redskaber, der kan lette dit arbejde og træne de personlige egenskaber, der er afgørende for, at kontakten med brugerne får den ønskede effekt og for at du som frivillig kan holde i længden.

Hvem kan deltage?

Kurset er som udgangspunkt for frivillige og ansatte medarbejdere i det frivillige sociale arbejde, som har direkte brugerkontakt og hvor det frivillige arbejde overvejende består af støtte, kontakt og samtaler med brugerne. Når I booker kurset, aftaler vi kursusindholdet, så det passer til de frivillige, som I ønsker at efteruddanne.

Hvad lærer du?

På kurset gennemgår vi mentorbegrebet, rolle og ansvar, samt mestringsstrategier. Du får konkrete værktøjer til at skabe en respektfuld recoveryproces hos et andet menneske. Kurset er opdelt i 5 temaer:

  • Fælles forståelse og begrebsafklaring
  • Samtale teknikker, processen i samtalen
  • Tag vare på dig selv som mentor – forebyggelse af stress og udbrændthed med mindfulness
  • Reflekterende team – en metode til kollegial sparring.

Sådan foregår det

Kurset er en veksling mellem oplæg om teori og modeller, og kursusdeltagernes dialog samt træning i rollespil.

Kurset varer 2-3 hele dage. Det er meget velegnet som weekendkursus, men det kan også laves som 2-3 enkeltdage.

Sådan gør I

Kurserne afholdes af grupper af frivillige, Sund By Butikker, Frivilligcentre, frivillige organisationer etc., som også sørger for at samle deltagere til kurset samt for betalingen af kursusholder. Ring til mig på 28 80 25 88 og få en snak om hvordan I får mest ud af et kursus.

Priser 

Fra 1.400 kr. pr. time til 11.000 kr.+ moms for en hel dag. Ring til mig på 28 80 25 88 og få et bud.

Reference

Kurset er allerede afholdt som weekendkursus i Center for Frivilligt Socialt Arbejde. De 16 kursister gav bl.a. den feedback at de var blevet klogere på redskaber og overvejelser, der vil gøre deres arbejde som mentor mere kvalificeret fremover.