Organisationsudvikling

Night in the mountains. Snow igloo with light. Extreme housing. Carpathians, Ukraine, Europe

Vi hjælper med implementering af skræddersyede løsninger indenfor det psykiske arbejdsmiljø.

“Meretes indsats i forhold til forebyggelse af stress har medført både færre sygemeldinger samt øget fokus på tilrettelæggelse af den enkelte medarbejders arbejde, således at der er skabt en bedre balance imellem krav og resurser, hvor det har været påkrævet.” Kommunaldirektør Lars Wilms, Egedal Kommune

IGLO – samarbejde mellem individ, gruppe, ledelse, organisation

Når vi arbejder med organisationsudvikling og det psykiske arbejdsmiljø, vil vi nå længst, hvis vi “vender IGLO på hovedet”

Organisationen beskriver strategier til trivsel og stressforebyggelse. Vi tilbyder sparring og foredrag om en organisations strategiske vej mod trivsel og lavt sygefravær.

Ledere understøtter medarbejdernes trivsel med rammer, nærvær og lydhørhed Vi tilbyder

Gruppen samarbejder om fælles udfordringer. Vi tilbyder foredrag og kursusdage til teamet,  afdelingen og arbejdsmiljøorganisationen:

Individet – medarbejderen agerer proaktivt, prioriterer sit arbejde og kender alarmsignaler og relevante svar på signalerne. Vi tilbyder

Nogle af tilbudene er allerede beskrevet – andre beskriver vi i samarbejde med virksomheden. Målet skal stå klart, så udbyttet bliver højt. Vi giver altid opfølgning og hjemmearbejde, så emnerne på kursusdagene og i de individuelle sessioner har en god chance for at  blive indført i hverdagen.