Referencer

Referencer

Fællesskab i vækst

Fællesskab i vækst

 • Egedal Kommune. Organisationsudvikling med Stresscoaching af medarbejdere og ledere. Ledersparring. Stresshåndtering. Forebyggelse af stress.
 • Københavns Universitet. Panum Instituttet. Mindfulness for medicinstuderende.
 • Intensiv afdeling, Aalborg Universitetshospital. Introduktion til mindfulness.
 • Danica Pension. Introduktion til mindfulness.
 • Lederne. Fordrag om trivsel med mindfulness.
 • MBK kursuslokaler, København. Foredrag om mindfulness.
 • Universiteternes HR konference: foredrag om mindfulness.
 • Aalborg Universitet. Kursus i personligt lederskab og mindfulness for ledere.
 • KMD. Individuel sparring og undervisning i mindfulness og stresshåndtering.
 • DOF. Kursus i kognitiv metode for undervisere.
 • Horsens Sund By. Kursus i konflikthåndtering.
 • Uhrenholt A/S. Kursus i mindfulness for medarbejdere.
 • Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Fyraftensmøder og internater for frivillige og lønnede medarbejdere.
 • Epoka. Introduktion til mindfulness.
 • Telenor. Introduktion til mindfulness.
 • Green Click Media. Mindful smagsprøve.
 • Forsvaret, Trænregimentet. Mindfulness-træning for hjemvendte soldater.
 • Region Nordjylland. Mindfulness træning af medarbejdere samt kursus i mindfulness for stressramte medarbejdere.
 • HK-Nordjylland. Foredrag om mindfulness og Workshop om stress og stresshåndtering.
 • Aabybro Skole. Mindfulness træning for medarbejdere.
 • Aalborg Kommune. Workshop om arbejdsliv og livskvalitet. Tai chi aktivitet i byen.
 • Furesø Kommune. Temadag for vejledere om kognitiv metode i vejledningen.
 • Vesthimmerlands Kommune. Trivsel med mindfulness for medarbejdere.
 • Foreningen af Danske Diætister. Foredrag om mindfulness.
 • Randers Daghøjskole. Kursusrække for undervisere om kognitiv metode og mindfulness i vejledningen.
 • Fokus Folkeoplysning. Voksenpædagogisk kursus for undervisere.
 • Logstor A/S. Mindfulness og trivselstræning.
 • Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Fyraftensmøder om mindfulness, kognitiv metode, kommunikation og samarbejde.
 • RTX telecom A/S. Foredrag om stress og arbejdsglæde.
 • Den sociale skadestue. Personaletræning om kognitiv metode og angst.
 • SONOFON. Workshop om kommunikation og personlig udvikling for arbejdsmiljøgruppen.
 • Stressforeningen i Aalborg. Workshop om stress og stresshåndtering.
 • CVU-Nordjylland. Personaletræning.
 • Skallerup Klit Feriecenter. Workshop om stress og stresshåndtering.
 • Dansk Sygeplejeråd. Foredrag om trivsel og balance.
 • Omsorgshjemmet Støvring. Temadag om stress og stresshåndtering. Supervision af medarbejderne.
 • Egebakken, Specialskole i Vodskov. Kommunikationstræning for 60 medarbejdere.
 • Børnehaven Bittebæk, Aalborg. Supervision af medarbejderne.
 • CBAF. Coaching af medlemmerne.
 • Folkeuniversitetet i Aalborg. Foredrag.
 • Café Væxt, Aalborg. Kommunikationstræning, trivselstræning i gruppe, kursus om sorg og krise.
 • FOKUS-Folkeoplysning. Projektudvikling. Undervisning. Coaching.

Ring og forhør nærmere, hvis kontaktpersoner ønskes oplyst.