Stresscoaching er strategier der virker

Merete, du har en dejlig rolig og forstående tilgang, som jeg kan spejle mig i og derved har jeg opnået mere balance under forløbet. Du er god til at opsummere de pointer og problemstillinger, der skal arbejdes med. Og dine strategier til hvordan stressen formindskes og håndteres har virket på mig. Kommunal medarbejder i stresscoachingforløb.

Individuel stresscoaching med effekt på teamet

Siden “Susanne” har gennemført stresscoachingforløb hos Merete Lindholmer, er der kommet mere ro på teamet, fordi der er kommet ro på Susanne. Susanne giver mange gode redskaber videre til sine kolleger i stedet for som før at sprede stress med sine negative udtalelser. Kommunal teamleder til medarbejder, der gennemførte coachingforløb.

Stresscoaching medførte færre sygemeldinger i Egedal Kommune

Overordnet har Merete været medvirkende til at kurven for sygefravær er knækket… Gennem individiuelle coachings, ledersparringer og kursusforløb fik Merete sat system i arbejdet med forebyggelse og håndtering af stress blandt både ledere og medarbejdere. Meretes indsats i forhold til forebyggelse af stress har medført både færre sygemeldinger og et øget fokus på den enkelte medarbejders arbejde, således at der er skabt en bedre balance imellem krav og resurser, hvor det har været påkrævet.

… Merete har et tillidsvækkende væsen, en høj faglighed på stressområdet, og hun formår at lytte ind til behov og skabe løsninger og tilbud, der virker.

Jeg giver Merete mine bedste anbefalinger, idet jeg håber at mange andre vil få gavn af hendes store erfaring og viden om håndtering og forebyggelse af stress.

Lars Wilms, Kommunaldirektør i Egedal Kommune

Effektive medarbejdere på Uhrenholt

”Merete Lindholmer har lært os at sortere i, hvad vi kan gøre noget ved, og hvornår vi må acceptere tingene, som de er. Det betyder, at vi ikke spilder unødig tid og bruger overflødige kræfter på ting, vi typisk vil stresse over.”

– Sabine B. Larsen, 
Head of Sales Coordinators Asia,
 Uhrenholt A/S

Ny Livsstil med mindfulness

Citat

Mindfulness er for mig en ny livsstil. Jeg forbavses, undres og glædes over de mange nye måder at leve på, jeg bliver præsenteret for i min udforskning af mindfulness. Konkret har mindfulness betydet, at jeg har fået bekæmpet tegn på stress ved at følge de veje, mindfulness viser, for at finde nye måder at anskue verden og dens udfordringer på. En buffet af nye, virksomme muligheder i livet.

Tina da Silva, Aalborg

Livsglæden tilbage

Citat

Mindfulness har givet mig glæden tilbage i livet! Efter en hård periode med stress, angst og depression, har kurset med mindfulness været den afgørende faktor for, at jeg nu har det rigtig godt. Jeg ved, at jeg kan få ro i maven og et større overskud ved at bruge meditation og mindfulness i min hverdag.

Jeg kunne blive ved med nævne alle de positive ting, jeg har fået ud af dit kursus. Din personlighed, og det at du er utrolig dygtig til at forklare tingene på en let forståelig måde, samt knivskarp til at komme frem til “sagens kerne” gør hver time hos dig meget givende og spændende. Charlotte Kjær, Aalborg.