Supervision

Supervision og læring

Fælles fodslag

Fælles fodslag

I supervision giver vi plads til at arbejde bevidst metodisk med daglige opgaver – og vi træffer valg om hvordan metoderne skal omsættes til praksis.

Formålet med supervisionen er at

  • Sætte lys på blinde pletter og dermed blive klogere på sig selv og sin opgave

  • Udvikle personlige og faglige ressourcer – individuelt og i teamet

  • Blive i stand til at træffe mere kompetente valg på jobbet

Sideeffekter af supervision i team er at

  • Der opstår fælles fodslag i teamet om f.eks. opgaverne, formål og samarbejde

  • Samarbejdsrelationer udvikles og styrkes

  • Arbejdsglæden forøges når medarbejderne opnår fælles fodslag

Reflekterende team

Når supervisionen foregår i et team, er der en dialog mellem supervisor og fokusperson, imens teamets øvrige medlemmer lytter med og fungerer som reflekterende team.

Supervisor stiller åbne, afklarende og inspirerende spørgsmål, der sammen med input fra teamet er med til at give fokuspersonen ny indsigt og bevidsthed om sammenhænge og mønstre. I supervision trækker vi på individets og teamets ressourcer og muligheder. Fokuspersonen støttes i at se, hvordan der kan tænkes og handles anderledes omkring problemstillingen.

Individuel supervision

Supervision kan også foregå individuelt. Formålet er det samme: at blive støttet i at se mere klart på sin situation og dermed blive bedre til at træffe gode valg på jobbet.

Hvornår er supervision en god idé?

Supervision kan anbefales, når:

  • Medarbejdere/ledere står over for faglige, etiske og moralske dilemmaer

  • Tegn på stress, udbrændthed eller forvirring viser sig hos en eller flere i teamet

  • Der er samarbejdsvanskeligheder

  • Der er brug for at finde fællesskab om, hvordan opgaver løses

Supervision handler først og fremmest om at få tid til fordybelse og at undersøge, hvordan en problemstilling hænger sammen. Der kan være mange faktorer på spil, som man selv er blind for. Fordybelsen kan føre til at vaneadfærden udfordres og nye, mere hensigtsmæssige handlinger får plads!

Hvordan foregår supervision?

Supervision skal foregå med jævne, fast aftalte mellemrum på et uforstyrret sted. Kontrakt med supervisor aftales før arbejdet begynder.

Når vi opdager behovet, inddrager vi undervisning i temaer og metoder undervejs. Det kan f.eks. være kognitiv metode, stresshåndtering, mindfulness, parallelprocesser, mestringsstrategier, prioritering, konflikthåndtering eller kommunikation.

Der er tavshedspligt.

Pris:

Supervision koster  1.400 kr. pr. time. Prisen skal tillægges moms samt statens takster for kørsel.