Supervision

Supervision og læring

Sparring

Sparring

Supervision betyder overblik og er en systematisk, struktureret samtale mellem supervisor og en eller flere medarbejdere/ledere, der fører til læring, øget bevidsthed og ny adfærd. Supervision kan foregå individuelt eller i et team. Supervision kan være en måde at lære en arbejdsmetode i praksis. En temadag i kognitiv metode eller kommunikation får langtidseffekt, når der sættes supervision på efterfølgende.