Stresscoaching

Hvad er stresscoaching?

Stresscoaching er samtaler i et forløb om, hvordan man håndterer stress, bliver afstresset og genfinder balancen mellem arbejde og privatliv. Forløbet varer fra 4 samtaler.

“Du hjalp mig til at undgå sygemelding, fordi jeg kom i tide og fik redskaber til at håndtere en uholdbar situation.” Medarbejder i Egedal Kommune.

En medarbejder der mærker stressen er på vej, kan bruge stresscoaching til at forebygge at stressen slår ud. En medarbejder, der allerede har symptomer på stress, bruger stresscoaching til at håndtere stressen, få redskaber til at stresse af og refleksioner, der gør at dagligdagen håndteres mere proaktivt.

Forløbet er gennemtestet ved over 130 forløb i Egedal Kommune.

Stresscoaching adskiller sig fra “almindelig” coaching ved at stresscoachen i starten af forløbet indtager en mere rådgivende rolle med det formål at den coachede får støtte til at tage de redskaber i brug, som vi ved hjælper på stress. Først senere i forløbet, når stress er lettet og hjernen igen begynder at åbne for verden, anvendes flere og flere af de “almindelige” coaching redskaber, hvor den coachede i højere grad selv vælger hvad der er det gode at gøre.

“Merete Lindholder er stresscoachen, der med blot få (for mit vedkommende fem) konsultationer gør det muligt for en hårdt stressramt at genoptage sit arbejds- og privatliv. Man får endvidere ressourcelette men virksomme redskaber, der gør det muligt at stressoplevelsen bliver fortid og ikke en del af fremtiden. Man oplever øjeblikkeligt tillid & effekt, formentlig grundet hendes mange års erfaring på coaching området kombineret med en kontinuerlig opdatering i forhold til relevant ny viden på området bl.a. indenfor psykologi, biologi & neurologi. ” Marion Vestergaard, medarbejder.

Læring bliver i organisationen – trepartsmøder som afslutning

Når en virksomhed bruger Merete Lindholmer som ekstern stresscoach, bringes den læring, medarbejderen gør, tilbage til virksomheden, fordi vi altid afslutter med trepartsmøder med den medarbejder, der har modtaget coaching, daglig leder samt stresscoachen. Såvel ledere som medarbejdere er glade for trepartsmøderne, fordi det bliver tydeligt hvordan de sammen i fremtiden kan forebygge at stress opstår og håndtere de pressede situationer bevidst og aktivt.

Stresscoachen har naturligvis tavshedspligt omkring private forhold. Det er kun emner af relevans for arbejdets udførelse, der bringes op på trepartsmøder. Det kan f.eks. være ønske om samarbejdspartnere, aftaler om konkret hjælp med prioritering af arbejdsopgaver fra lederen, hjemmearbejdsdage, håndtering af forstyrrelser, kultur i teamet der fremmer trivsel etc.

Ring til Stresscoach Merete Lindholmer på 28 80 25 88 for mere information.

Faglig baggrund for at tilbyde stresscoaching

Merete Lindholmer er certificeret Stresscoach, Psykoterapeut MPF, Kognitiv vejleder, coach og cand.mag. Læs mere

Effekten af stresscoaching

Medarbejdere der har modtaget stresscoaching hos Merete Lindholmer siger om effekten:

  • Jeg fik redskaber til at håndtere mine mange opgaver. Nu arbejder jeg igen 37 timer og jeg er blevet meget bedre til at prioritere mine opgaver.
  • Siden “Susanne” har gennemført stresscoachingforløb hos Merete Lindholmer, er der kommet mere ro på teamet, fordi der er kommet ro på Susanne. Susanne giver mange gode redskaber videre til sine kolleger i stedet for som før at sprede stress med sine negative udtalelser. Leder til medarbejder, der gennemførte coachingforløb.

Praktisk

Stresscoaching foregår i klinikken i Adelgade, København eller over Skype. I særlige tilfælde kan stresscoaching aftales på virksomheden.

En seance varer 50 minutter

Indhent tilbud på et forløb – ring til Merete Lindholmer på tlf 28802588