Trivsel med mindfulness – workshop

samtale i nærvær nu

Samtale i nærvær nu

Indbyd virksomhedens ledere og medarbejdere til en workshop om mindfulness og lær på egen krop hvad det kan gøre for jeres trivsel og arbejdsglæde.

Book en workshop her

Mindfulness er et gennem-testet redskab, der kan hjælpe til at bevare fokus og det personlige overskud, så man oplever nærvær nu, selvom der er travlt. Redskabet er derfor populært, og det bliver taget i brug mange steder i erhvervslivet.

Ledere fortæller, at de tager mere strategiske beslutninger, lettere bevarer overblikket og oplever bedre samarbejde ved at træne mindfulness. For medarbejdere betyder mindfulness bl.a. forebyggelse af stress, bedre arbejdsklima og forøget effektivitet. Mindfulness kan indirekte spores på bundlinjen!

mindful smagsprøve red

Mindful smagsprøve

På workshoppen præsenterer Merete Lindholmer redskabet mindfulness teoretisk og praktisk. Deltagerne vil blive klogere på baggrunden for mindfulness, principper, forskningsresultater samt betydningen og etiske overvejelser for virksomheder, der bruger redskabet.

Deltagerne vil desuden prøve nogle praktiske mindfulness øvelser i løbet af workshoppen, som kan tages i anvendelse direkte.

Workshoppen er tidligere afholdt februar, oktober og november 2014 med deltagere fra offentlige og private virksomheder. Deltagerenes tilbagemeldinger var at de opnåede en begyndende indsigt i redskabet, at de fik stof til eftertanke omkring, hvordan redskabet kan implementeres i virksomheden samt at de fik konkrete ideer med hjem til deres personlige træning af nærværet – på arbejde og privat.

BibiJungetIntroSe videoen om hvad introduktion til mindfulness betød for Bibi Junget