Trivsel med travlhed og forandring

Kursus for lærere og pædagoger i folkeskolen

Samarbejde

Samarbejde

Mange lærere og pædagoger har stress som en daglig modspiller. Eller kan have vanskeligt ved at håndtere frustrationer over de mange krav og forandringer. Når vi lærer at håndtere forandring, travlhed og stress, har vi mulighed for at bevare et godt samarbejdsklima, sætte fokus på det vigtige samt arbejde effektivt uden at miste balancen.

Formålet med kurset er at give redskaber til at håndtere forandring, travlhed og stress, så sygemelding undgås, og der skabes fundament for bl.a. øget arbejdsglæde, samarbejde og fokusering. Alt sammen til gavn for medarbejdere, elever og forældre tilknyttet jeres skole.

Indhold og udbytte af kurset

mindfulness i solKurset ”Trivsel med travlhed og forandring” kan være starten til at mærke sig selv, kende egne grænser og stille krav og forventninger til sig selv og omgivelser, der matcher ens kapacitet. Udbyttet af kurset er således

 • Forøget evne til at håndtere travlhed og stress – og dermed mindsket risiko for sygemelding – eller en hjælp til at komme tilbage på job efter sygemelding.
 • Redskaber til at bevare fokus midt i travlhed og kaos – og dermed forøget effektivitet.
 • Redskaber til prioritering af hverdagens opgaver – og dermed forøget skarphed på det vigtige.

Kursets indhold er en kombination af træning i nærvær (”mindfulness”), redskaber til prioritering samt en model til at arbejde med tanker og antagelser, der måske ikke gavner situationen (kognitiv metode).

Mindfulness-træning kan understøtte det at bryde med vaner, som er usunde for os, og fokusere på det, vi kan påvirke i stedet for det, som ikke er til at ændre. Kognitiv metode hjælper den enkelte med at ændre små vaner i hverdagen, der måske kan skabe store forandringer i livet. Såvel mindfulness som kognitiv metode er metoder, der er gennemtestede og har bevist deres værd i forhold til at bearbejde bl.a. stress.

Målgruppe

Forløbet er et undervisnings- og træningsforløb og ikke et behandlingsforløb. Tilbuddet er for

 • medarbejdere, der ønsker en forebyggende indsats, så travlhed og daglige frustrationer ikke udvikler sig til stress og sygemelding.
 • medarbejdere, der mærker eller har mærket symptomer på stress. Stress-symptomer kan bl.a. være søvnbesvær, ondt i maven, hukommelsessvigt og vanskeligheder med koncentrationen.
 • medarbejdere, der er på vej tilbage fra en sygemelding med stress, hvor man i nogen grad har bearbejdet sin situation, og hvor man har brug for et forløb, der kan understøtte en ændring af adfærdsmønstre, så man ikke går ned med stress igen, og så man føler sig bedre rustet til at komme tilbage på arbejde.

Praktisk og pris

Kurset har 8 mødegange à 2½ timers undervisning pr. gang inkl. en lille pause midtvejs.

Der er max. 15 pladser på hvert kursus. Der skal være minimum 5 tilmeldte for at kurset kan afvikles. Deltagerne bliver forud for kursusstart ringet op af underviser mhp. at afstemme forventninger og afklare evt. spørgsmål.

Grundprincipper i mindfulness

Være med det som er

Være med det som er

Mindfulness er en måde at leve – og arbejde – på hvor vi

 • I mindre grad vurderer vores oplevelser som gode/dårlige, behagelige/ubehagelige, rigtige/forkerte
 • Optræner tålmodighed og accept af det, der er
 • Ser verden med friske øjne – med begynderens sind
 • Har tillid til omgivelserne og finder fred i os selv, også når virkeligheden ikke svarer til vore ønsker
 • Lader alt være som det ER (det er der jo i forvejen)
 • Lever og arbejder ud fra mere Væren frem for Gøren.

Dette er et alternativ til at leve sit liv…

 • Ud fra automatpiloten og vanens magt
 • Med fokus på fortiden og fremtiden
 • Ved konstant at vurdere oplevelser og måske komme til at miste mange små øjeblikke
 • Med udpræget utålmodighed og rastløshed og forcere tingene før de er modne
 • Med angst og ufred indeni